Få alarmer i din kørselsretning

Du har nu muligheden for at undgå at få alarmer om hændelser i den modsatte vejside på motorvejen eller blot nedtone alarmen, så du kan skelne mellem dem. Dette forudsætter dog et Saphe Premium abonnement i kombination med vores nyeste trafikalarmer med farveskærm, Saphe Drive Pro eller Mini eller den ældre Saphe Drive.

Få alarmer i din kørselsretning

Få alarmer i din kørselsretning

Få alarmer i din kørselsretning

Retningsbestemte alarmer (Saphe Premium abonnement påkrævet)

De retningsbestemte alarmer skal sikre den højst mulige kvalitet af relevante alarmer i den pågældende kørselsretning til gavn for en mere behagelig oplevelse med Saphe og større sikkerhed i trafikken. Med funktionen er det muligt at indberette i hvilken vejside på motorvejen de to alarmtyper ”Fare” og ”Bil i nødspor” befinder sig i.

Derudover kan du vælge, hvordan du ønsker at blive advaret for disse i Saphe Link appen:

  • Fuld alarm: Der tages ikke hensyn til vejside under alarmering.
  • Nedtonet: Alarmer i modsatte vejside vises og alarmeres mindre prominent.
  • Vis ikke: Der alarmeres ikke for alarmer i modsatte vejside.

Sådan indberetter du retningsbestemte alarmer

Indberet først alarmtypen med ét tryk: Rød for farer og ulykker. Dernæst kan du angive, om denne er i din egen kørselsretning eller i modsatte vejbane:

  • Tryk på blå knap, hvis alarmen er i din kørselsretning.
  • Tryk på rød knap, hvis alarmen er i modsatte vejbane.

Reading next

Miljøzoner i Tyskland 2021: Miljømærke er nødvendigt i Tysklands storbyer
Miljøzoner i Italien: Hvad er en ZTL?