Strækningskontrol i Danmark – Hvorfor er det en god idé?

Debatten om trafiksikkerhed har siden efteråret 2019 og i 2020 være buldrende. I 2019 var der en stigning i fatale trafikulykker med 20 % i forhold til året før. Derudover er der i perioden 2015 til 2019 sket en fordobling i antallet ”vanvidsbilister”, som er blevet et populært ord, at benytte om bilister, der overskrider hastighedsgrænserne med over 100 %. Flere politikere og interesseorganisationer ønsker mere kontrol på farlige og befærdede strækninger. Det er f.eks. Storebæltsbroen og Øresundsbroen, hvor det er blevet vedtaget, at der vil blive indført strækningskontrol i 2022.

Strækningskontrol i Danmark – Hvorfor er det en god idé?

Strækningskontrol i Danmark – Hvorfor er det en god idé?

Strækningskontrol i Danmark – Hvorfor er det en god idé?

Debatten om trafiksikkerhed har siden efteråret 2019 og i 2020 være buldrende. I 2019 var der en stigning i fatale trafikulykker med 20 % i forhold til året før. Derudover er der i perioden 2015 til 2019 sket en fordobling i antallet ”vanvidsbilister”, som er blevet et populært ord, at benytte om bilister, der overskrider hastighedsgrænserne med over 100 %.

Flere politikere og interesseorganisationer ønsker mere kontrol på farlige og befærdede strækninger. Det er f.eks. Storebæltsbroen og Øresundsbroen, hvor det er blevet vedtaget, at der vil blive indført strækningskontrol i 2022.

Hvad er strækningskontrol?

En strækningskontrol måler gennemsnitshastigheden mellem to punkter. Hvis gennemsnitshastigheden overstiger den fastsatte hastighedsgrænse, udstedes der en bøde, et klip eller en frakendelse af kørekortet.

I Europa er der over 6.800 strækningskontroller. Særligt Italien og Tjekkiet benytter flittigt denne type fartkamera, men de kan også opleves i Norge.

I Italien kan flere af strækningskontrollerne ligge lige efter hinanden. Det betyder, at man kan køre fra en strækningskontrol ind i en anden. I Norge ligger en stor del af strækningskontrollerne i tunneler. Vi har ikke GPS-dækning i disse og derfor kan vi ikke give dig en gennemsnitshastighed, hvis du kører med en Saphe trafikalarm.

Tre gode grunde til at indføre strækningskontrol

Først og fremmest sænkes farten på strækningen, hvilket højner trafiksikkerheden markant. Fart er den største dræber i trafikken og står for omkring 4 ud af 10 dødsulykker. Derfor er det essentielt at holde farten nede på farlige strækninger.

Dernæst kører bilister mere jævnt på strækninger med strækningskontroller. Dette betyder, at kapaciteten på strækningen øges og giver bedre gennemstrømning af bilister, som resulterer i mindre kø, idet bilisterne kører med næsten samme gennemsnitshastighed.

Slutteligt gavner strækningskontroller også miljøet, da bilisterne, som nævnt ovenfor kører med næsten samme hastighed på strækningen. Dermed bremser og accelererer bilisterne ikke nær så meget, hvilket mindsker luftforureningen.

Vi hjælper dig med at overholde færdselsloven med Saphe Drive Pro

Saphe Drive Pro indeholder data på strækningskontrol i hele Europa. Her får du en informationstone samt visuel alarm, når du nærmer dig en strækningskontrol. Saphe Drive Pro angiver desuden din gennemsnitsfart på strækningen i displayet. Ligger din gennemsnitsfart over hastighedsgrænsen får du en alarmlyd via trafikalarmen.

Reading next

Undgå dårlig bilkarma – 5 gode færdselsråd
Sommerdæk, vinterdæk eller helårsdæk? Hvilke bildæk skal du vælge?