Oversigt over alle alarmtyperne Saphe trafikalarmer giver bilister

En Saphe trafikalarm giver alarm, når der er en hændelse forud, som du bør være opmærksom på. Vores mål er at give vores brugere de helt rigtige alarmer – og så få alarmer som muligt – på det helt rigtige tidspunkt. Med Saphe Link appen har du mulighed for at skræddersy vores trafikalarmer til netop dit behov. I appen kan du indstille alarmlyd og varighed, ligesom du kan slå alarmer til og fra. For at sikre os mod forkerte alarmer er der indbygget en kontrolfunktion, som sikrer at der altid skal to indrapporteringer af samme hændelse til, før alarmen bliver registreret og videregivet til andre brugere. Alle Saphe trafikalarmer giver dig en auditiv lyd enten som alarm eller en informationstone. Nedenfor er alle alarmtyperne beskrevet.

Oversigt over alle alarmtyperne Saphe trafikalarmer giver bilister

Oversigt over alle alarmtyperne Saphe trafikalarmer giver bilister

Oversigt over alle alarmtyperne Saphe trafikalarmer giver bilister

Stærekasse

En Saphe trafikalarm giver alarm ved stærekasser. I Danmark er der 20 stærekasser. Vores trafikalarmer indeholder data på samtlige 40.000 stærekasser i Europa. SmartAlarm funktionen gør, at du kun får en alarmlyd, hvis du kører for stærkt, i det du nærmer dig en stærekasse. Kører du inden for hastighedsgrænsen, får du blot et lille bip, som gør dig opmærksom på, at der er en stærekasse forude.

Fotovogn

En fotovogn, fritstående 3-ben eller håndholdt lasermåler er redskaber, politiet benytter til at måle bilisters hastighed. De er ofte godt gemt og er placeret på strækninger, hvor der er behov for hastighedsnedsættelse. Der findes ikke tredjeparts data på mobile fartkameraer. Derfor er det op til Saphe-brugerne at indrapportere fotovogne. For at få de mest præcise data, skal kameraer indrapporteres, når man er lige ud for det, idet man passerer det. I 2020 var Saphe brugere gode til at indrapportere fotovogne. Faktisk ligger indrapporteringerne meget stabilt over året. Der bliver hver måned indrapporteret og registeret tæt på 3.000 fotovogne i gennemsnit. Maj, juni og september var de måneder i 2020, hvor flest fotovogne blev indrapporteret.

Ulykke

En Saphe trafikalarm giver også alarm, når der er sket en ulykke. Det er en vigtig alarm, da der ved ulykke er øget risiko for følgeulykker. I Saphe Drive og Saphe One+ er der indbygget Crash Detect, som automatisk og lynhurtigt sender en ulykkesalarm til nærmeste Saphe-brugere, ved egen ulykke. Derved mindskes risikoen for følgeulykker.

Fare på vejen

Denne trafikalarm benyttes, hvis der f.eks. ligger genstande på vejen, som kan give farlige situationer. Det kan være tabt gods, dækrester, et væltet træ, større dyr eller lignende. Denne alarm skal indrapporteres af brugerne. I 2020 indrapporterede Saphe brugere i gennemsnit 8.384 farer på vejen månedligt. På de danske veje var det i januar, august og september, at flest bilister indrapporterede en fare på vejen.

Bil i nødspor

Som Saphe-bruger får du også alarmer, når der holder en bil i nødsporet. At holde i nødsporet er forbundet med stor fare. Det anbefales at gå væk fra bilen og gerne om på den anden side af et eventuelt autoværn. Op mod 16 % af alle dødsfald på motorveje er forårsaget af, at personer opholder sig i nødsporet. Denne alarmtype indrapporteres af brugerne. I 2020 indrapporterede Saphe brugerne 5.956 bil i nødsporet per måned. Der var flest indrapporteringer i januar, februar og september.

Skolevej

Når du kører ind på en skolevej, modtager du ét enkelt bip, som gør dig opmærksom på, at der kan være børn på vejen, og du derfor bør være ekstra opmærksom. På skoleveje er der også nedsat fartgrænse. En undersøgelse viser, at hver fjerde forælder føler sig utryg ved at lade deres barn gå alene til og fra skole, da skoleveje oftest er meget trafiktunge i bestemte tidsintervaller. Læs mere om alarmen skolevej her.

Strækningskontrol

Transportministeriet har besluttet, at der i 2022 bliver indført permanent strækningskontrol over Storebæltsbroen og i Øresundstunnellen. Strækningskontrol måler alle bilers gennemsnitshastigheder over en specifik strækning. Hvis man overskrider fartgrænsen, udløser det en bøde, et klip eller en frakendelse af kørekortet. På de europæiske veje er der over 6.800 strækningskontroller. Saphe trafikalarmer indeholder al data på samtlige europæiske strækninger med gennemsnitmålinger. Læs mere om strækningskontrol her

Trafiklyskamera

Denne type alarm findes endnu ikke i Danmark, men benyttes hyppigt rundt i Europa, hvor der findes over 10.500 kameraer af denne type. Der er 7.500 trafiklyskameraer, der registrerer om en bilist kører overfor rødt, mens de resterende 3.000 også måler om man kører for stærkt. Har du ikke en Saphe trafikalarm i din bil endnu? Find den, der passer dine behov her.

Læs næste

Disse forseelser giver klip i kørekortet
Kender du hastighedsgrænserne?