Hvornår er det en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet?

Frakendelse af kørekortet kan ske på forskellige måder. Ens for alle er at du enten skal have overtrådt færdselsloven mere end tre gange på tre år, kørt for hurtigt eller kørt spirituskørsel. Men hvordan skelner man mellem betinget og ubetinget frakendelse af kørekort, og hvad vil det sige? Det kan du læse om i denne artikel.

Hvornår er det en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet?

Hvornår er det en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet?

Hvornår er det en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet?

Betinget frakendelse

Udgangspunktet for en betinget frakendelse er, at du bevarer førerretten, ved at bestå en teori- og praktisk køreprøve. Begge prøver skal bestås i første forsøg, ellers inddrages førerretten indtil både teori- og køreprøven er bestået. En betinget frakendelse sker ved at køre med en hastighed, der er mere end 60 % af det tilladte eller over 160 km/t. Ved vejarbejde skal der en hastighedsforseelse på 40 % til for at få en betinget frakendelse af kørekortet. Du skal være særlig opmærksom, når du kører med påhæng. Læs mere om det her.

Oversigt over hastighed og betinget frakendelse af kørekort

Hastighed (km/t) Betinget frakendelse (km/t) Betinget frakendelse ved vejarbejde (km/t)
50 81+ 71+
80 129+ 113+
110 160+ 154+

Der kan også være andre årsager til, at du kan få en betinget frakendelse af kørekortet. Det kan være ved tredjeklip i kørekortet inden for en treårsperiode. Politiet giver blandt andet klip i kørekortet for at køre i nødspor, køre over spærrelinje eller køre over for rødt lys. Læs også: Bødetakster 2021: Disse forseelser giver klip i kørekortet

Spiritus kan også udløse en betinget frakendelse. Dette sker ved at have en promille på mellem 0,50 og 1,20 promille. En kvinde på 60 kg., der indtager to genstande, har som tommelfingerregel en promille på 0,72. En mand på 80 kg., der indtager tre genstande, har som tommelfingerregel en promille på 0,66. I begge tilfælde vil dette resultere i en betinget frakendelse, da promillen er over 0,5. En genstand kan være en normal øl (4,6 % alkohol) eller en cocktail (4 cl alkohol / 40 %). Uhensigtsmæssig kørsel, hvor der ikke tages hensyn til færdselssikkerheden, sker personskade eller -fare kan også udmønte sig i en betinget frakendelse af kørekortet.

Ubetinget frakendelse

Udgangspunktet for en ubetinget frakendelse af kørekortet, er at du mister førerretten for en periode. Det er et sted mellem seks måneder og 10 år, perioden afhænger af den eller de forseelser, der er begået. En ubetinget frakendelse kommer i spil, hvis du kører minimum 100 km/t og din hastighed samtidigt overskrider hastighedsgrænsen med mere end 100 %. En ubetinget frakendelse vil gøre sig gældende, hvis du bliver taget med over 100 km/t i en byzone med 50 km/t fartgrænse. En ubetinget frakendelse bliver også udstedt, ved kørsel hurtigere end 200 km/t. En ubetinget frakendelse kommer også i spil, hvis du har en betinget frakendelse, men overtræder færdselsloven inden for prøveperioden. Denne periode er typisk tre år eller mere og afgøres af retten.

Oversigt over hastighed og ubetinget frakendelse

Hastighed (km/t) Ubetinget frakendelse (km/t)
50 101+
80 161+
110 200+

Vanvidskørsel

Vanvidskørsel har siden midten af 2020 været et omdiskuteret emne. I starten af 2021 blev Folketinget enige om flere love, der skærper straffen for at køre meget for hurtigt samt andre forhold. Det betyder grundlæggende, at politiet beslaglægger og konfiskerer førers bil. Politiet har sådan set ret til at beslaglægge bilen, om det er ejeren selv eller en der låner bilen. Politiet betragter blandt andet vanvidskørsel som:

  • En hastighedsoverskridelse på over 100 % ved kørsel over 100 km/t
  • At køre over 200 km/t
  • At køre særligt hensynsløst
  • At køre med promille på over 2,00

Eksempler på vanvidskørsel er at køre over 100 km/t i en byzone. 200 km/t på en motorvej bliver også set som vanvidskørsel ligesom hensynsløs kørsel og væddeløb også er.

Spirituskørsel

Udover hastighed, kan der også være andre årsager til en ubetinget frakendelse. Spirituskørsel med en promille på over 1,20 udløser også en ubetinget frakendelse. Frakendelse ved førstegangsforseelse er typisk tre år eller derover. Hertil er der en bøde på netto månedsløn ganget med promille, hvis den er mellem 0,5 og 2. Er promillen over 2 får du udover en ubetinget frakendelse 20 dages betinget fængsel og en bøde svarende til en netto månedsløn. Desuden bliver bilen beslaglagt og konfiskeret. Ved spirituskørsel eller anden lægemiddel påvirket kørsel skal man også igennem en egen betalt alkohol, narko og trafikkursus. Læs også: Bødetakster 2021: Alt du skal vide om bøder, klip og frakendelser af kørekort

OBS: Ovenstående er vejledende, ikke udtømmende og skrevet ud fra gældende lov pr. udgivelsesdatoen. Vi henviser til Politiets hjemmeside for mere information.

Reading next

Forårsklar bil: 5 gode grunde til at bruge lidt ekstra tid på din bil
I førersædet med Benedicte Engel