Fartbøder i Europa: Så forskellige er fartbøderne

Fartbøder i Europa varierer meget fra land til land. Generelt er Nordeuropa det dyreste sted at bryde fartgrænserne. Østeuropa har de laveste fartbøder, hvor Sydeuropa er et sted imellem. Måden fartbøder i Europa beregnes på er også forskellig. Fra regionsbestemte og tidsbestemte fartbøder til fartbøder, der kun forholder sig til hastighed over fartgrænsen. Ens for alle lande er dog, at der generelt er et højere fartbødeniveau i bymæssig bebyggelse. Bliv klogere på landebestemte fartbøder i denne artikel.

Fartbøder i Europa: Så forskellige er fartbøderne

Fartbøder i Europa: Så forskellige er fartbøderne

Fartbøder i Europa: Så forskellige er fartbøderne

Fartbøder i Tyskland

I Tyskland er fartbøderne inddelt efter, om du kører i byen eller ej. Fartbøderne i tyske byer er op til 450 kroner ved en fartoverskridelse op til 20 km/t. Kører du meget for hurtigt i en byzone kan bøden komme op på 5.000 kroner. Kører du uden for tyske byer er bødetaksterne lidt lavere. En fartoverskridelse på op til 20 km/t koster op til 400 kroner i fartbøde. Fartbøden kan dog komme helt op på lige over 4.500 kroner, hvis du kører meget for stærkt. Vær opmærksom på den tyske motorvej, at der ofte kommer korte 120 km/t zoner. Kører du mellem 160 og 170 km/t i sådan en zone er fartbøden omkring 1.500 kroner. Du kan læse mere om fartbøder og hastighedsgrænser i Tyskland i denne artikel.

Fartbøder i Frankrig

I Frankrig skelner politiet typen af fartbøden på, om fartgrænsen er over eller under 50 km/t. Kører du 20 km/t eller mindre for hurtigt i en 50 km/t zone, er fartbøden på omkring 1.000 kroner. På veje med en fartgrænse på over 50 km/t er fartbøderne cirka halv størrelse. Kører du 20 km/t eller mindre for hurtigt, er fartbøden altså på omkring 500 kroner. Fartbøder i Frankrig kan komme helt op på over 11.000 kroner, hvis du bliver taget med 50 km/t eller mere i hastighedsforseelse end hastighedsgrænsen. Undgå fartbøder - kør med en Saphe trafikalarm. Køb den her.

Fartbøder i Østrig

I Østrig kan fartbøderne variere alt efter hvilken region, du kører i. Kører du op til 20 km/t for hurtigt, vil fartbøden typisk ligge et sted mellem lige over 200 kroner til 450 kroner. Fartbøderne i Østrig kan komme op på svimlende beløb, og kan variere alt efter region. Ved en fartoverskridelse på 50 km/t kan du modtage en fartbøde på 5.000 euro, hvilket svarer til omkring 37.000 kroner.

Fartbøder i Schweiz

En fartoverskridelse på 20 km/t vil udløse en bøde fra 1.300 kroner, alt efter hvor forseelsen er begået. Kører du op mod 50 km/t for stærkt, udløses en bøde fra 450, alt efter hvor høj en løn du har. Vær opmærksom på, at der i Schweiz er mange stærekasser ved motorvejen og i tunneler.

Fartbøder i Spanien

I Spanien er der fem niveauer af fartbøder. Fartbøderne er fra 750 kroner til 4.500 kroner. I bymæssig bebyggelse gives der en fartbøde på 750 kroner, hvis du kører mellem 51 og 70 km/t i en 50 km/t zone. På motorvej med en fartbegrænsning på 120 km/t gives der også en fartbøde på 750 kroner, hvis du kører mellem 121 og 150 km/t. Den største fartbøde kan udløses hvis du f.eks. kører 101 km/t i en 50 km/t zone eller kører 191 km/t i en 120 km/t zone, og kan resultere i en bøde på mellem 2.200 og 4.500 kroner. Læs også: 3 tips til at undgå fartbøder.

Fartbøder i Italien

I Italien er størrelsen af fartbøden tidsbestemt. I dagtimerne er fartbøden lavere end mellem kl. 22 om aftenen og 7 om morgenen. Kører du op til 10 km/t over fartgrænsen, er fartbøden mellem 300 og 1.250 kroner i dagtimerne. Samme forseelse om natten bliver en tredjedel højere og løber derfor op imellem 400 og 1.700 kroner. Bliver du fanget med 10 til 40 km/t for meget på speedometeret, lyder fartbøden på mellem 1.300 kroner og 4.000 kroner i dagtimerne. Om natten lyder fartbøden i stedet på 1.700 kroner til 5.200 kroner for samme forseelse. Læs mere om fartbøder og hastighedsgrænser i Italien her.

Fartbøder i Holland

I Holland inddeles bøder ikke som sådan efter kategorier af hastigheder, men i stedet øges bøderne efter antallet af km/t man overskrider hastighedsgrænsen med. Desuden inddeles deres fartbøder i tre klasser, der også bestemmer udfaldet af bøden: I byer, uden for byer og på motorveje. I byer gives der fartbøder fra 400 kroner ved 5 km/t forseelse til 2.500 kroner ved en forseelse på 30 km/t over hastighedsgrænsen. Uden for bymæssig bebyggelse er fartbøderne en smule lavere. Her gives der en fartbøde på 240 kroner ved 5 km/t forseelse og 2.400 kroner ved mellem 25 og 30 km/t hurtigere hastighed end det tilladte. På motorveje i Holland er fartbøderne lavere end i by og uden for byen ved en lille hastighedsforseelse. Her er fartbøden på omkring 300 kroner ved en hastighedsforseelse på 5 km/t. Kører du over 30 km/t for hurtigt bliver fartbøden over 2.400 kroner. Generelt ved 50 km/t forseelse vil fartbøden blive udregnet baseret på førerens indkomst.

Fartbøder i Belgien

I Belgien er fartbøderne vejbestemte. Det betyder at der i byer gives højere fartbøder end uden for byer. Generelt for begge zoner er en bøde på 75 kroner hvis man overskrider hastighedsgrænsen med bare 1 km/t. I byer starter fartbøderne ved omkring 375 kroner ved en forseelse mellem 1 og 10 km/t. For hver 10 km/t for hurtigt i forhold til gældende hastighedsgrænse tilføjes 75 kroner til fartbøden. På veje uden for byer bliver fartbøden større per km/t hurtigere, du kører. Fartbøderne starter ved 375 kroner ved en forseelse på mellem 1 og 10 km/t. Herefter tilføjes der 40 kroner per km/t fartoverskridelse. Bliv alarmeret ved stærekasser og fotovogne med en Saphe trafikalarm. Find den, der passer dig bedst her.

Fartbøder i Tjekkiet

I Tjekkiet inddeles fartbøder efter vejtype. Det betyder, at der er to beregningstyper. Én til bymæssig bebyggelse og én til uden for byer. Ens for begge typer fartbøder er, at politiet i Tjekkiet tilføjer administrationsgebyr oven på bøden. I bymæssig bebyggelse giver politiet fartbøder fra omkring 150 kroner plus op til 700 kroner i administrationsgebyr ved 5 km/t over fartgrænsen. I Tjekkiet arbejder politiet med en målingstolerance på 3 km/t. Uden for byer er fartbødestørrelse den samme, det er blot fartintervallet hvori fartbøder gives, der er ændret. Det betyder at hvis du f.eks. kører 10 km/t for hurtigt, får du en fartbøde på 150 kroner plus administrationsgebyr på op til 700 kroner. Desuden vil en overskridelse på 50 km/t vil udløse en bøde på 1.500 kroner plus administrationsgebyr.

Fartbøder i Polen

I Polen er fartbøderne generelt lavere end resten af Europa, men skal betales med det samme, hvis du ikke bor i Polen. Ved en fartoverskridelse på mindre end eller 10 km/t er fartbøden 90 kroner, og en overskridelse på 20 km/t resulterer i en bøde på omkring 330 kroner. Fartbøden kan dog komme op på lige over 2.400 kroner, hvis du kører mere end 50 km/t for stærkt. Polen har en flad fartbødestruktur. Det betyder at fartgrænsen på diverse vejtyper ikke har betydning, det er kun din fartoverskridelse, der har betydning for fartbøden.

Fartbøder i Sverige

I Sverige er fartbøderne inddelt i to kategorier – over eller under 50 km/t. Generelt bliver fartbøden hurtigt større ved fartgrænser på under 50 km/t. På veje med en fartgrænse på 50 km/t eller derunder starter bøden på omkring 1.500 kroner ved en forseelse på mellem 1 og 10 km/t. Fartbøden kan komme op på omkring 3.100 kroner, hvis speederfoden er over 31 km/t for tung. Kører du på en vej i Sverige med fartgrænser over 50 km/t, starter fartbøderne på godt 1.200 kroner ved en forseelse på mellem 1 og 10 km/t. Maksimum fartbøde er på omkring 3.200 kroner næsten ligesom på førstnævnte veje. Find mere dybdegående detaljer om fartbøder og hastighedsgrænser i Sverige i denne artikel. Få en alarmtone, når der er fartkontrol forude. Køb en Saphe trafikalarm.

Fartbøder i Norge

Fartbøderne i Norge starter ved en hastighed på mere end 5 km/t for hurtigt, og her er bøden på omkring 650 kroner. Fartbøderne stiger hurtigt, for kører du mere end 11 km/t for hurtigt, både i og udenfor byer, starter bøden på omkring 2.800 kroner. Fartbøderne i Norge stiger op til 9.000 kroner ved en fartoverskridelse på 40 km/t i en 90 km/t zone.

Fartbøder i Finland

I Finland opdeles bøder i dagsbøder, og totale bøder kan regnes efter disse. En dagsbøde koster mellem 200 og 700 kroner, men beregnes alt efter indkomsten af bilisten. Finland adskiller sig netop fra andre lande i Europa fordi de giver indkomstbaserede bøder. Kører du mere end 20 km/t for hurtigt, ligegyldigt fartzone, vil bøden altså blive beregnet på din løn. Politiet i Finland angiver dog, at de giver en fartrabat på 3 km/t ved fartmåling. Fartoverskridelser i byer er dyrere end udenfor i Finland. En fartoverskridelse på omkring 25 km/t ved bymæssig bebyggelse resulterer i 14 dagsbøder, der svarer til 2.700 kroner. Omvendt vil samme hastighedsforseelse i en 60-120 km/t zone give 12 dagsbøder, der svarer til omkring 2.300 kroner. Læs om fartkontrol i Europa.

Fartbøder i Danmark

Fartbøderne i Danmark starter ved 1.000 kroner og slutter ved 12.500 kroner. Fartbøderne starter principielt ved 1 km/t fartoverskridelse. Der er dog en afvigelse eller rabat ved politiets måling på 3 km/t. Dermed skal du op på mere end 4 km/t for stærkt, før en fartbøde udløses. Fartbøden stiger med 500 kroner i forhold til den procentmæssige forseelse. Læs alt om bøder, klip og frakendelser af kørekortet her. Kører du mere end 30% for stærkt, vil du få et klip i kørekortet. Hertil vil du også få et bødetillæg på 1.000 kroner, hvis forseelsen skete på andre veje end motorveje. Ved vejarbejde er fartbøde dobbelt størrelse, og derfor vil en lille forseelse på eksempelvis 5 km/t, der normalt vil give 1.000 kroner i fartbøde, ende med at blive 2.000 kroner i fartbøde. Du kan læse mere om fartbøder og hastighedsgrænser i Danmark i denne artikel. Læs også: Fartkontrol i Danmark: Oversigt over fartkontroller og stærekasser Artiklen er vejledende. Fartbøder og bødetakster kan ændre sig. Vi anbefaler at køre efter nationale hastighedsgrænser, og orientere dig inden, du kører ud i Europa.

Reading next

Bilens speedometer kan vise helt op til 10% forkert
Indvendig rengøring af bil: Disse ting skal du huske