Fartbøder for at køre for stærkt i bil

Fartbøder for at køre for stærkt i bil

Fartbøder for at køre for stærkt i bil

Fartbøder for at køre for stærkt i bil

Fart er en af de største syndere i forbindelse med færdselsuheld. Mange har nok oplevet, bevidst eller ubevidst, at køre lidt for stærkt. Men hvordan er det lige med fartbøder for at køre for stærkt? Og hvad med hastighedstillæg, skærpelser og vejarbejde?

Størrelsen af fartbøden afhænger af, hvor mange procent du har kørt for stærkt på en bestemt vejtype. I denne artikel giver vi et overblik over fartbøderne ved at køre for stærkt, og hvornår der vil tilfalde et hastighedstillæg og en skærpelse. Til sidst giver vi også et eksempel på en fartbøde ved vejarbejde, og tre måder du kan undgå fartbøder på.

Oversigt over hastighedsgrænser og fartbøder

Fartbøder hænger naturligvis sammen med at en bilist overskrider hastighedsgrænsen på en bestemt vejstrækning. Det er der ikke noget nyt i. Det kan dog ske, at man kommer til at køre for stærkt bevidst eller ubevidst.

I byzoner og på landeveje kan det måske være nemmere at køre ubevidst for stærkt, fordi hastigheden er lavere end på motorveje. Bilister kan måske også have en tendens til at følge trafikken og derfor komme til at køre for hurtigt.

Nedenfor er der en oversigt over hastighedsgrænser i byzoner, landeveje og motorveje og hvilken bødetakst, der er ved en bestemt fart.

Fartgrænse på 50 km/t og fartbøder

Hastighed (km/t) Fartbøder (DKK) & klip i kørekort (K)
51-59 km/t 1.200 kr.
60-64 km/t 1.800 kr.
65 km/t 3.000 kr. (K)
66-69 km/t 3.600 kr. (K)
70-79 km/t 4.800 kr. (K)
80 - 101 km/t 4.800-7.800 kr. (Betinget frakendelse)
101 km/t + 10.200 kr. + (Betinget frakendelse)

Kører du mere end 64 km/t vil der også være en skærpelse af fartbøden, da hastighedsforseelsen er mere end 30 %. Skærpelsen er på 1.000 kroner.

Klip i kørekortet bliver givet, hvis du kører 66 km/t eller mere i en 50 km/t zone.

Kører du over 80 km/t i en 50 km/t zone, får du en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet afhængig af din hastighed.

Bødetaksten kan faktisk løbe op i over 6.500 kroner samtidig med at kørekortet skal generhverves, hvis du kører over 100 km/t i en 50 km/t zone. Desuden bliver bilen også beslaglagt og konfiskeret.

Hvorfor kører mange bilister af og til en smule for stærkt i trafikken?

Fartgrænse på 80 km/t og fartbøder

Hastighed (km/t) Fartbøder (DKK) & Klip i kørekort (K)
81-95 km/t 1.200 kr.
96-103 km/t 1.800 kr.
104 km/t 3.000 kr. (K)
105-111 km/t 3.600 kr. (K)
112-127 km/t 4.200 kr. (K)
128 km/t 4.800 kr. (K)
129 - 161 km/t 4.800 - 10.200 kr. (Betinget frakendelse)
161 km/t - 10.200 kr. + (Ubetinget frakendelse)

Kører du mere end 104 km/t vil der også være en skærpelse af fartbøden, da hastighedsforseelsen er mere end 30 %. Skærpelsen er på 1.000 kroner.

Du får et klip i dit kørekort, hvis du kører 105 km/t eller mere på en vej med en hastighedsgrænse på 80 km/t.

Kører du 129 km/t eller mere i en 80 km/t zone, får du en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet afhængig af din hastighed.

Fartbøderne kan ramme over 8.500 kroner, hvis du kører over 160 km/t på en landevej med 80 km/t som hastighedsgrænse. Det bliver også betegnet som vanvidskørsel, så derfor beslaglægger og konfiskerer politiet også bilen.

Fartgrænse på 110 km/t og fartbøder

Hastighed (km/t) Fartbøder (DKK) & klip i kørekort (K)
111-131 km/t 1.200 kr.
132-139 km/t 1.800 kr.
140-142 km/t 3.000 kr.
143 km/t 3.600 kr.
144-149 km/t 4.200 kr. (K)
150-153 km/t 4.800 kr. (K)
154-159 km/t 6.000 kr. (K)
160-199 km/t 6.000 kr. - 10.000 kr. (Betinget frakendelse)
200 km/t - 11.400 kr. (Ubetinget frakendelse)

Ved 140 km/t eller over kommer der også et hastighedstillæg på fartbøden. Dette er på mindst 1.000 kroner og stiger med 500 kroner pr. 10 km/t hastigheden overstiger 140 km/t.

Klip i kørekortet gives ved en hastighed på over 143 km/t.

Kører du 160 km/t eller over i en 110 km/t zone, får du en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet afhængig af din hastighed.

Er farten høj, bliver fartbøderne også meget hurtigt høje. Bliver du taget med over 200 km/t kan fartbøden lande på over 10.000 kroner. En ubetinget frakendelse vil også komme i spil, samtidig med det vil være vanvidskørsel. Derfor beslaglægges og konfiskeres bilen samtidig.

Fartgrænse på 130 km/t og fartbøder

Hastighed (km/t) Fartbøder (DKK)
131-139 km/t 1.200 kr.
140-149 km/t 2.400 kr.
150-155 km/t 3.000 kr.
156-159 km/t 3.600 kr.
160-199 km/t 6.000-8.400 kr. (Betinget frakendelse)
200 km/t - 9.000 kr. (Ubetinget frakendelse)

Ved 140 km/t eller derover kommer der også et hastighedstillæg på fartbøden. Dette er på mindst 1.000 kroner og stiger med 500 kroner pr. 10 km/t hastigheden overstiger 140 km/t.

På motorveje med strækninger med 130 km/t gives der ikke kun klip i kørekortet som på andre vejstrækninger. Her går politiet direkte til at give en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet.

Kører du over 159 km/t i en 130 km/t zone, får du en betinget frakendelse af kørekortet afhængig af din hastighed. En ubetinget frakendelse gives, hvis du kører mere end 200 km/t i en 130 km/t zone. Reglerne omkring vanvidskørsel vil også komme i spil her.

Vil du undgå fartbøder? Køb en Saphe trafikalarm og bliv alarmeret, inden du kører forbi faste og mobile fartkontroller.

Bødetakster ved vejarbejde

Kører du for hurtigt på en vejstrækning med vejarbejde fordobles fartbøden i henhold til den normale fartbøde på en strækning med samme hastighedsbegrænsning. Dertil kan der også komme et tillæg af skærpet bøde samt et højhastighedstillæg.

Et eksempel:

Fartgrænse på 50 km/t ved vejarbejde, og du bliver målt til 64 km/t af politiet.

Den normale bøde vil ligge på 1.500 kroner på baggrund af den procentvis hastighedsforseelse. Dertil skal bødes fordobles grundet vejarbejde, derfor bliver den 3.000 kroner.

Det giver derfor god mening at holde ekstra øje med din hastighed, når du møder skilte med vejarbejde. Det kan nemlig hurtigt blive dyrt at få en fartbøde ved vejarbejde.

Frakendelse af kørekort

Der er tale om en betinget frakendelse af kørekortet, når du kører 60 % for stærkt eller over 160 km/t.

I 50 km/t zoner er grænsen 81 km/t for en betinget frakendelse.

Er fartgrænsen 80 km/t er grænsen for en betinget frakendelse hastigheder over 129 km/t.

På en vejstrækning med en hastighedsgrænse på 110 km/t skal du køre over 160 km/t for at få en betinget frakendelse. Det samme gør sig faktisk gældende på vejstrækninger på 130 km/t.

Kører du med en anhænger som en trailer eller campingvogn er grænsen for en betinget frakendelse 40 % overskridelse af hastighedsgrænsen. Læs mere om regler for kørsel med trailer og campingvogn her.

Hvad er en betinget eller ubetinget frakendelse? Få svaret her.

Vanvidskørsel

Vanvidskørsel eller vanvidsbilisme har været et omdiskuteret emne i 2020 og 2021. Et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2021 flere love, der skærper straffen for at køre meget for hurtigt, blandt andre forhold.

Politiet betragter blandt andet vanvidskørsel som:

  • En hastighedsoverskridelse på over 100 % ved kørsel over 100 km/t
  • At køre over 200 km/t
  • At køre særligt hensynsløst
  • At køre med promille på over 2,00

Eksempler på vanvidskørsel kan være at køre over 100 km/t i en byzone. Det kan også være at køre over 200 km/t på en motorvej eller chikanekørsel.

Kap- og væddeløbskørsel bliver der også slået hårdt ned på. Det medfører som udgangspunkt en ubetinget frakendelse af førerretten i minimum tre år og fængsel for grove forseelser.

Bliver du taget i vanvidskørsel, er der ikke kun en række strafskærpelser, politiet har nemlig også retten til at beslaglægge og konfiskere din bil. Det glæder faktisk også, selvom du ikke selv kører bilen. Det betyder derfor, at du måske skal tænke over, hvem du låner din bil til.

Du får også en ubetinget frakendelse af kørekortet ved vanvidskørsel.

Tre måder du kan undgå fartbøder

Brug fartpilot

En fartpilot kan redde dig fra en fartbøde og hjælpe dig med at holde din hastighed inden for fartgrænserne. Ikke nok med den hjælper dig til at undgå fartbøder, får du også mere overskud, til at orientere dig i trafikken.

Brug en trafikalarm

En Saphe trafikalarm hjælper dig ikke kun med at undgå fartbøder, den højner også din tryghed i trafikken.

Saphe trafikalarmer indeholder både faste og mobile fartkontroller. Du bliver alarmeret inden du møder en fartkontrol og undgår derfor fartbøder.

Øg din opmærksomhed i trafikken

Faktisk er du og jeg uopmærksomme op til 30 % af tiden vi kører bil, viser tal for Vejdirektoratet. Lig telefonen fra dig og minimér brugen af udstyr i bilen. Så kan du fokusere mere på vejen og din hastighed og dermed undgå fartbøder.

Få overblik og skab tryghed i trafikken. Se hvilke alarmer Saphe trafikalarmer giver dig i trafikken.

Læs også: Bødetakster 2021: Alt du skal vide om bøder, klip og frakendelser af kørekort

OBS: Vi gør opmærksom på, at ovenstående er vejledende information. Bødetakster og fartbøder kan ændre sig og afhænger af den specifikke situation.

Reading next

Indvendig rengøring af bil: Disse ting skal du huske
Fartkontrol i Tyskland: 6 typer fartkontrol